Wojciech Zajęcki

Dr n. med.

Wojciech Zajęcki

Specjalista patomorfologii

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach . W 1990 r. uzyskał Dyplom lekarza. W 1998 r. zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia z Patomorfologii. Rok później obronił z wyróżnieniem przewód doktorski poświęcony nowotworom neuroendokrynnym płuc na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Do roku 2011 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu. Obecnie pracuje w Pracowni Histopatologicznej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Jest również konsultantem do spraw patomorfologii w Klinice Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach. Jest również współautorem ponad 20 publikacji naukowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego