Grażyna Sznicer-Trybalska

Dr n. med.

Grażyna Sznicer-Trybalska

Specjalista laryngolog, otolaryngolog

Absolwentka ŚIAM ( 1981 r.). Pierwszy stopień specjalizacji z otolaryngologii uzyskała w 1986 r. W 1991r. podjęła pracę na etacie klinicznym w II katedrze i Klinice ŚIAM w Zabrzu, gdzie była jej asystentem i adiunktem. W 1993 r. uzyskała drugi stopień specjalizacji z laryngologii, w maju 1997r. - tytuł doktora nauk medycznych. Obecną funkcję ordynatora Oddziału Otolaryngologii pełni od 2006 r. Należy do Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz jego  sekcji audiologicznej. Brała udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 1994r. otrzymała nagrodę za najlepszą pracę z laryngologii w konkursie im. Prof. Kuśnierczyka, a w 1998 r. - nagrodę naukową im. Doc. Marii Góralówny za pracę doktorską. W 2007 r. odbyła kurs endoskopowej operacji zatok przynosowych w Essen. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji .

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego