Regulamin HALLOWEEN

Regulamin konkursu W jaki sposób spędzasz HALLOWEEN

Centrum Medyczne BM Quality Med 

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma BM Quality Med z siedzibą w Gliwicach ul. Kozielska 141D NIP:6312576339

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a https://pl-pl.facebook.com/BmQualityMed

7. Konkurs trwa (od 11.10.2021 do 31.10.2021r. do końca dnia).

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: ( 03.11.2021r. za pośrednictwem fanpage’a).

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/BmQualityMed

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w dowolnej formie (zdjęcie , rysunek, wiersz, film, piosenka) w jaki sposób spędzasz HALLOWEEN. 

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez uzyskanie największej ilość reakcji pod zdjęciem/rysunkiem/wierszem/filmem/piosenką) w komentarzu

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest Szczoteczka Elektroniczna ORALB Sensi Ultra Thin. 

18. Nagrodę można odebrać osobiście w Centrum Medycznym Bm Quality Med przy ulicy Kozielskiej 141D, 44-121 Gliwice po wcześniejszym umówieniu daty i godziny.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 10.11.2021r. po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (marketing@bmqmed.pl).

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest BM Quality Med.  z siedzibą w Gliwicach ul. Kozielska 141D NIP: 6312576339. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się  z marketing@bmqmed.pl

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 'RODO'). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku

https://pl-pl.facebook.com/BmQualityMed 

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://pl-pl.facebook.com/BmQualityMed 

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności